Kategoriarkiv: Praktisk information

Workshop om naturen i sommerhusområderne

Workshoppen var et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN Odsherred), Grønt Råd Odsherred og Odsherred Kommune og handlede kun om naturen i sommerhusområderne og kommunes ønske om at bevare Oddens særlige – og meget mangfoldige og varierede – natur. Og at blive en mere “vild” kommune, der netop er kendt for at passe på sin natur.

LINKS FRA WORKSHOP til inspiration:

 • Tage emnet ‘Giv naturen plads på din sommerhusgrund’ op på sommerens generalforsamlinger, hvor I også gerne må opfordre medlemmerne til at tilslutte sig ‘Slip haven fri’-kampagnen – se www.sliphavenfri.dk

Det vil også i den kommende sæson blive muligt at få besøg fra ‘naturagenterne’ – se https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/faa-besoeg-af-naturagenterne/

Bidrag til badebro

På generalforsamlingen 2019 blev forslag om bidrag til badebroen ved Stenager vedtaget.

Hvert medlem i vores forening bidrager årligt med 45 kr., samt frivillig arbejdskraft til naboforening for drift af deres badebro som mange i foreningen allerede benytter.

Vores bidrag er absolut frivilligt uden forpligtelser. Skulle vi på en generalforsamling blive enige om ikke længere at betale, bliver vi ikke smidt væk fra broen af den grund.

Den aftalte arbejdskraft består af opsætning og nedtagning af badebroen, som er en rigtig hyggeligt social sammenkomst der afsluttes med et stykke smørrebrød. Vores formand er på kopi til relevante mails omkring broen, hvorefter formanden informerer medlemmerne om konkrete aktiviteter, der også kan omhandle andet end opsætning og nedtagning. Så er det bare at møde op og deltage hvis man har mulighed for det.

Broen sættes som regel op den første lørdag i maj.

Den nedtages som regel lørdag i uge 42 for at give skoleeleverne mulighed for at fiske krabber i ferien. 

Fælles trækspil

Der er et fælles trækspil til ophaling af joller på foreningens strandstykke. Det er monteret på en jernbjælke umiddelbart til højre når man går fra stien ned mod vandet.

Man kan tilmelde sig “trækspilsklubben” ved at kontakte Nikolaj Lyngfeldt. Det koster et engangsbeløb som man ikke får tilbage. Til gengæld fordeles indskuddet til medlemmerne når der kommer nye til, således at omkostningerne per person falder i takt med stigende antal medlemmer. På sigt er det muligt at konceptet ændres.

Der er i øjeblikket 4 medlemmer og indskuddet er 350 kr, hvilket svarer til prisen på spil og hængelås delt i 4.

“Klubben” råder over:

 • Dutton-Lainson trækspil model DL1800A med 2 gear
  • Max løft: 818 kg
  • Max træk: 1227 kg
  • 17,5 meter wire med krog
 • Marine hængelås med kode
 • Jernbjælke på betonklods

Når du har meldt dig ind modtager du koden til hængelåsen og får på den måde adgang til håndtaget til trækspillet, som man låser fast igen efter brug.

Det anbefales at medbringe et forlængerstykke (stærkt tov, wire eller lignende), da spillet ikke rækker helt ned til vandkanten ved lavvande.

Ohøj!

Regeringen udpeger Odsherreds “Vision for to kyststier” blandt 10 kystnære projekter

Et bredt flertal vedtog i slutningen af sidste år en forsøgsordning, der skal fremme udviklingen af kyst- og naturturismen. Regeringen har nu udpeget de 10 projekter, som kan tiltrække udenlandske turister og samtidig indpasses i kystlandskabet.

Et af projekterne er Odsherred Kommunes “Vision for to kyststier”. Projektet omfatter etablering af to stier, henholdsvis Kyststien fra Dragsholm Slot til Odden Kirke (ca. 40 km) og Fjordpromenaden fra Nykøbing Sj. til Anneberggård (ca. 1,5 km) samt information om ruten og dens steder, forbedring, overgange, bænke og udvikling af toiletfaciliteter og adgang til vand mm. Det forventes, at der skal investeres ca. 20 mio. kr. i realiseringen af projektet.

Mere om projektet her: Link til Odsherred Kommune Vision for 2 kyststier

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i SAGT, 14. april 2015 kl. 19.00

Grundejerforeningen er medlem af interesseorganisationen SAGT, som står for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm”.

I henhold til SAGTs vedtægter § 4 stk. 6 indkaldes til

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Mandag den. 14. april 2015 kl. 19.00

Mødet afholdes: Stadionrestauranten, Sollentuna Alle 1 – 3, 2650 Hvidovre

Mere information kan findes på SAGT’s egen hjemmeside http://www.sagt-odsherred.dk/

 

SOL – Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

Sommerhusrådet – SOL

Byrådet godkendte den 27. maj 2014 et kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL). Der har ikke tidligere været et kommissorium for SOL.

Med kommissorium for SOL ønsker Byrådet at styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og landliggerne i Odsherred gennem Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. SOL nedsættes efter bestemmelser i styrelseslovens § 17, stk. 4.

Formål og opgaver

SOL har til formål at:

 • Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred
 • Udvikle oplevelser i Odsherred
 • Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og Landliggerne i Odsherred

Her er et link til Odsherreds Kommunes beskrivelse af SOL .

Referater af møderne i SOL findes via dette link til Politikerweb.

Åbent møde om sommerhusudviklingen i Odsherred

Der afholdes åbent møde om sommerhusudviklingen i Odsherred, lørdag den 28. marts 2015 kl. 9.00 til 11.30 i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig.

Invitationen er til alle interesserede sommerhusejere i Odsherred. Mere om mødet kan læses her: Invitation til åbent møde.

Mødet er arrangeret af Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere i samarbejde med Odsherred Kommune og Lokaldemokratiudvalget i Odsherred.