Forfatterarkiv: Nikolaj Lyngfeldt

Orientering om gravearbejde ved VE3

Kære alle,

Ebbeløkke Vandværk skal have etableret en ny forbruger på adressen Viggo Eriksensvej 3.

Installatøren har netop oplyst, at gravearbejdet vil blive udført allerede på onsdag d. 3/2-2021. Vejen vil således være spærret i tidsrummet 9-12 ud for adressen: Viggo Eriksensvej 2-3 (se kort vedhæftet i orienteringen). Der vil i morgen tirsdag blive opsat skilte med orientering om spærring af vej. 

Såfremt det skaber store problemer så kontakt Nikolaj Lyngfeldt.

Bedste hilsner, Bestyrelsen

Spørgeskema vedr. vand på grunde

SAGT har fremsendt et spørgeskema få et overblik over, hvor store problemerne med afvanding er i vores område.

Repræsentantskabet sender en kraftig opfordring til, at alle besvarer spørgeskemaet. Det vil sige også såfremt man ikke i ens forening har ”vand på grunde” problemer og derfor beder bestyrelsen om information omkring forholdene på jeres grund.

For at SAGT kan gå videre med evt. afvandingsproblemer, bedes du give svar på følgende spørgsmål til administrator@overbylyngstrand.dk senest 27. november:

 1. Er afvanding et problem på din grund?
 2. Hvis ja: Har du grøfter henholdsvis dræn til afvanding, og er det tilstrækkeligt?
 3. Hvis nej til den sidste del af spørgsmålet i 2: Har du foretaget yderligere foranstaltninger til afvanding?
 4. Hvis ja: En kort beskrivelse af de tekniske tiltag der er foretaget

Bidrag til badebro

På generalforsamlingen 2019 blev forslag om bidrag til badebroen ved Stenager vedtaget.

Hvert medlem i vores forening bidrager årligt med 45 kr., samt frivillig arbejdskraft til naboforening for drift af deres badebro som mange i foreningen allerede benytter.

Vores bidrag er absolut frivilligt uden forpligtelser. Skulle vi på en generalforsamling blive enige om ikke længere at betale, bliver vi ikke smidt væk fra broen af den grund.

Den aftalte arbejdskraft består af opsætning og nedtagning af badebroen, som er en rigtig hyggeligt social sammenkomst der afsluttes med et stykke smørrebrød. Vores formand er på kopi til relevante mails omkring broen, hvorefter formanden informerer medlemmerne om konkrete aktiviteter, der også kan omhandle andet end opsætning og nedtagning. Så er det bare at møde op og deltage hvis man har mulighed for det.

Broen sættes som regel op den første lørdag i maj.

Den nedtages som regel lørdag i uge 42 for at give skoleeleverne mulighed for at fiske krabber i ferien. 

Fælles trækspil

Der er et fælles trækspil til ophaling af joller på foreningens strandstykke. Det er monteret på en jernbjælke umiddelbart til højre når man går fra stien ned mod vandet.

Man kan tilmelde sig “trækspilsklubben” ved at kontakte Nikolaj Lyngfeldt. Det koster et engangsbeløb som man ikke får tilbage. Til gengæld fordeles indskuddet til medlemmerne når der kommer nye til, således at omkostningerne per person falder i takt med stigende antal medlemmer. På sigt er det muligt at konceptet ændres.

Der er i øjeblikket 4 medlemmer og indskuddet er 350 kr, hvilket svarer til prisen på spil og hængelås delt i 4.

“Klubben” råder over:

 • Dutton-Lainson trækspil model DL1800A med 2 gear
  • Max løft: 818 kg
  • Max træk: 1227 kg
  • 17,5 meter wire med krog
 • Marine hængelås med kode
 • Jernbjælke på betonklods

Når du har meldt dig ind modtager du koden til hængelåsen og får på den måde adgang til håndtaget til trækspillet, som man låser fast igen efter brug.

Det anbefales at medbringe et forlængerstykke (stærkt tov, wire eller lignende), da spillet ikke rækker helt ned til vandkanten ved lavvande.

Ohøj!