Månedsarkiv: november 2020

Spørgeskema vedr. vand på grunde

SAGT har fremsendt et spørgeskema få et overblik over, hvor store problemerne med afvanding er i vores område.

Repræsentantskabet sender en kraftig opfordring til, at alle besvarer spørgeskemaet. Det vil sige også såfremt man ikke i ens forening har ”vand på grunde” problemer og derfor beder bestyrelsen om information omkring forholdene på jeres grund.

For at SAGT kan gå videre med evt. afvandingsproblemer, bedes du give svar på følgende spørgsmål til administrator@overbylyngstrand.dk senest 27. november:

  1. Er afvanding et problem på din grund?
  2. Hvis ja: Har du grøfter henholdsvis dræn til afvanding, og er det tilstrækkeligt?
  3. Hvis nej til den sidste del af spørgsmålet i 2: Har du foretaget yderligere foranstaltninger til afvanding?
  4. Hvis ja: En kort beskrivelse af de tekniske tiltag der er foretaget

Bidrag til badebro

På generalforsamlingen 2019 blev forslag om bidrag til badebroen ved Stenager vedtaget.

Hvert medlem i vores forening bidrager årligt med 45 kr., samt frivillig arbejdskraft til naboforening for drift af deres badebro som mange i foreningen allerede benytter.

Vores bidrag er absolut frivilligt uden forpligtelser. Skulle vi på en generalforsamling blive enige om ikke længere at betale, bliver vi ikke smidt væk fra broen af den grund.

Den aftalte arbejdskraft består af opsætning og nedtagning af badebroen, som er en rigtig hyggeligt social sammenkomst der afsluttes med et stykke smørrebrød. Vores formand er på kopi til relevante mails omkring broen, hvorefter formanden informerer medlemmerne om konkrete aktiviteter, der også kan omhandle andet end opsætning og nedtagning. Så er det bare at møde op og deltage hvis man har mulighed for det.

Broen sættes som regel op den første lørdag i maj.

Den nedtages som regel lørdag i uge 42 for at give skoleeleverne mulighed for at fiske krabber i ferien.