Kategoriarkiv: Nyheder

Bredbåndsmesse

Odsherreds kommune har sendt os følgende:

Kære alle
 
Jeg skriver til jer, da I er opgivet som kontaktperson/formand for en grundejerforening i Odsherred Kommune.
Vi afholder bredbåndsmesse den 17. november. Læs mere i den vedhæftede invitation.
 
Venlig hilsen
 
Jacob Hvid Nielsen
Direktionskonsulent
Sekretariat og Digitalisering

SOL holder årsmøde

Årsmødet i SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere) afholdes
20. august 2016 kl. 9.30 – 12.
Mødet er i Hallerne i Vig, Ravnsbjergvej 25, 4560 Vig

Tilmelding skal ske til Jacob Hvid Nielsen – jahni@odsherred.dk senest den 12. august 2016.

Se vedhæftede invitation SOL Invitation_til_årsmøde 2016.

Mere om SOL på http://sol.odsherred.dk

Indkaldelse til Generalforsamling, lørdag d. 4. juni 2016

Hermed indkaldes til generalforsamling LØRDAG DEN 4. JUNI 2016, KL. 10.00 på Viggo Eriksensvej nr. 34 med efterfølgende arbejdsdag (se program nedenfor).

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens regnskabsaflæggelse
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant

På valg er:
Ellen Harre (formand)
Jørgen Holmenlund (sekretær)
Kurt Larsen (suppleant)
Hans Christian Andersen (revisor)

Resten af bestyrelsen er ikke på valg:
Lars Geest (kasserer)
Hanne Hansen (bestyrelsesmedlem)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)

7. Eventuelt

Husk at stemme via fuldmagt, hvis du ikke kan deltage.

Program

Kl. 10 Generalforsamling (se ovenfor) samt fordeling af arbejdsopgaver.

Kl. 11 Arbejdsopgaver: Stien ned mod stranden udvides ved rydning af rosenbuskene, og ujævnheder i vejen udbedres. Vi opfordrer til at så mange som muligt deltager aktivt i arbejdet. Tag gerne Buskrydder med.

Efter arbejdet griller og spiser vi sammen. Medbring selv det I ønsker at grille og spise. Grundejerforeningen vil stå for drikkevarer i et begrænset omfang.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses kun spisningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk at sende din email adresse (til jorgen@holmenlund.dk), det letter papirgangen og sparer os for porto!
Har du skiftet e-mail adresse siden sidst, må du også meget gerne oplyse den nye.

Bredbånd på Odden

Vi har fået følgende information fra formanden for G/F Skovly og iler med at bringe den videre:

TDC’s gravefolk er i gang med at grave ca. 7 km strækning for at kunne lægge fiberkabel ned og forbinde dette med nye fremskudte centraler på Overby Lyng, Overby samt Ebbeløkke. Det hele skulle stå færdigt 1/7.

Mere information om projektets fremdrift og indkaldelse til orienteringsmøde kan fas ved at melde sig til initiativtagernes facebook-gruppe på https://www.facebook.com/groups/1538444509813145/.

Regeringen udpeger Odsherreds “Vision for to kyststier” blandt 10 kystnære projekter

Et bredt flertal vedtog i slutningen af sidste år en forsøgsordning, der skal fremme udviklingen af kyst- og naturturismen. Regeringen har nu udpeget de 10 projekter, som kan tiltrække udenlandske turister og samtidig indpasses i kystlandskabet.

Et af projekterne er Odsherred Kommunes “Vision for to kyststier”. Projektet omfatter etablering af to stier, henholdsvis Kyststien fra Dragsholm Slot til Odden Kirke (ca. 40 km) og Fjordpromenaden fra Nykøbing Sj. til Anneberggård (ca. 1,5 km) samt information om ruten og dens steder, forbedring, overgange, bænke og udvikling af toiletfaciliteter og adgang til vand mm. Det forventes, at der skal investeres ca. 20 mio. kr. i realiseringen af projektet.

Mere om projektet her: Link til Odsherred Kommune Vision for 2 kyststier