Indkaldelse til Generalforsamling, lørdag d. 27. juni 2015

Kære medlem,

Hermed indkaldes til generalforsamling LØRDAG DEN 27. JUNI 2015, KL. 10.00
på Viggo Eriksensvej nr. 29
med efterfølgende arbejdsdag (se program nedenfor).

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens regnskabsaflæggelse
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant
På valg er: Lars Geest (kasserer)
Kurt Larsen (suppleant)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)

Resten af bestyrelsen er ikke på valg:
Ellen Harre (formand)
Jørgen Holmenlund (sekretær)
Hanne Hansen (bestyrelsesmedlem)
Hans Christian Andersen (revisor)

7. Eventuelt

Husk at stemme via fuldmagt, hvis du ikke kan deltage.

Program

Kl. 10 Generalforsamling (se ovenfor) samt fordeling af arbejdsopgaver.

Kl. 11 Arbejdsopgaver: Stien ned mod stranden udvides ved rydning af rosenbuskene, og ujævnheder i vejen udbedres. Vi opfordrer til at så mange som muligt deltager aktivt i arbejdet. Tag gerne Buskrydder med.

Efter arbejdet griller og spiser vi sammen. Medbring selv det I ønsker at grille og spise. Grundejerforeningen vil stå for drikkevarer i et begrænset omfang.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses kun spisningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk at sende din email adresse (til jorgen@holmenlund.dk), det letter papirgangen og sparer os for porto!
Har du skiftet e-mail adresse siden sidst, må du også meget gerne oplyse den nye.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *