Spørgeskema vedr. vand på grunde

SAGT har fremsendt et spørgeskema få et overblik over, hvor store problemerne med afvanding er i vores område.

Repræsentantskabet sender en kraftig opfordring til, at alle besvarer spørgeskemaet. Det vil sige også såfremt man ikke i ens forening har ”vand på grunde” problemer og derfor beder bestyrelsen om information omkring forholdene på jeres grund.

For at SAGT kan gå videre med evt. afvandingsproblemer, bedes du give svar på følgende spørgsmål til administrator@overbylyngstrand.dk senest 27. november:

  1. Er afvanding et problem på din grund?
  2. Hvis ja: Har du grøfter henholdsvis dræn til afvanding, og er det tilstrækkeligt?
  3. Hvis nej til den sidste del af spørgsmålet i 2: Har du foretaget yderligere foranstaltninger til afvanding?
  4. Hvis ja: En kort beskrivelse af de tekniske tiltag der er foretaget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *