Workshop om naturen i sommerhusområderne

Workshoppen var et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN Odsherred), Grønt Råd Odsherred og Odsherred Kommune og handlede kun om naturen i sommerhusområderne og kommunes ønske om at bevare Oddens særlige – og meget mangfoldige og varierede – natur. Og at blive en mere “vild” kommune, der netop er kendt for at passe på sin natur.

LINKS FRA WORKSHOP til inspiration:

  • Tage emnet ‘Giv naturen plads på din sommerhusgrund’ op på sommerens generalforsamlinger, hvor I også gerne må opfordre medlemmerne til at tilslutte sig ‘Slip haven fri’-kampagnen – se www.sliphavenfri.dk

Det vil også i den kommende sæson blive muligt at få besøg fra ‘naturagenterne’ – se https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/faa-besoeg-af-naturagenterne/

Orientering om gravearbejde ved VE3

Kære alle,

Ebbeløkke Vandværk skal have etableret en ny forbruger på adressen Viggo Eriksensvej 3.

Installatøren har netop oplyst, at gravearbejdet vil blive udført allerede på onsdag d. 3/2-2021. Vejen vil således være spærret i tidsrummet 9-12 ud for adressen: Viggo Eriksensvej 2-3 (se kort vedhæftet i orienteringen). Der vil i morgen tirsdag blive opsat skilte med orientering om spærring af vej. 

Såfremt det skaber store problemer så kontakt Nikolaj Lyngfeldt.

Bedste hilsner, Bestyrelsen

Spørgeskema vedr. vand på grunde

SAGT har fremsendt et spørgeskema få et overblik over, hvor store problemerne med afvanding er i vores område.

Repræsentantskabet sender en kraftig opfordring til, at alle besvarer spørgeskemaet. Det vil sige også såfremt man ikke i ens forening har ”vand på grunde” problemer og derfor beder bestyrelsen om information omkring forholdene på jeres grund.

For at SAGT kan gå videre med evt. afvandingsproblemer, bedes du give svar på følgende spørgsmål til administrator@overbylyngstrand.dk senest 27. november:

  1. Er afvanding et problem på din grund?
  2. Hvis ja: Har du grøfter henholdsvis dræn til afvanding, og er det tilstrækkeligt?
  3. Hvis nej til den sidste del af spørgsmålet i 2: Har du foretaget yderligere foranstaltninger til afvanding?
  4. Hvis ja: En kort beskrivelse af de tekniske tiltag der er foretaget

Bredbåndsmesse

Odsherreds kommune har sendt os følgende:

Kære alle
 
Jeg skriver til jer, da I er opgivet som kontaktperson/formand for en grundejerforening i Odsherred Kommune.
Vi afholder bredbåndsmesse den 17. november. Læs mere i den vedhæftede invitation.
 
Venlig hilsen
 
Jacob Hvid Nielsen
Direktionskonsulent
Sekretariat og Digitalisering

Indkaldelse til Generalforsamling, lørdag d. 4. juni 2016

Hermed indkaldes til generalforsamling LØRDAG DEN 4. JUNI 2016, KL. 10.00 på Viggo Eriksensvej nr. 34 med efterfølgende arbejdsdag (se program nedenfor).

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens regnskabsaflæggelse
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant

På valg er:
Ellen Harre (formand)
Jørgen Holmenlund (sekretær)
Kurt Larsen (suppleant)
Hans Christian Andersen (revisor)

Resten af bestyrelsen er ikke på valg:
Lars Geest (kasserer)
Hanne Hansen (bestyrelsesmedlem)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)

7. Eventuelt

Husk at stemme via fuldmagt, hvis du ikke kan deltage.

Program

Kl. 10 Generalforsamling (se ovenfor) samt fordeling af arbejdsopgaver.

Kl. 11 Arbejdsopgaver: Stien ned mod stranden udvides ved rydning af rosenbuskene, og ujævnheder i vejen udbedres. Vi opfordrer til at så mange som muligt deltager aktivt i arbejdet. Tag gerne Buskrydder med.

Efter arbejdet griller og spiser vi sammen. Medbring selv det I ønsker at grille og spise. Grundejerforeningen vil stå for drikkevarer i et begrænset omfang.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses kun spisningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk at sende din email adresse (til jorgen@holmenlund.dk), det letter papirgangen og sparer os for porto!
Har du skiftet e-mail adresse siden sidst, må du også meget gerne oplyse den nye.

Bredbånd på Odden

Vi har fået følgende information fra formanden for G/F Skovly og iler med at bringe den videre:

TDC’s gravefolk er i gang med at grave ca. 7 km strækning for at kunne lægge fiberkabel ned og forbinde dette med nye fremskudte centraler på Overby Lyng, Overby samt Ebbeløkke. Det hele skulle stå færdigt 1/7.

Mere information om projektets fremdrift og indkaldelse til orienteringsmøde kan fas ved at melde sig til initiativtagernes facebook-gruppe på https://www.facebook.com/groups/1538444509813145/.

Regeringen udpeger Odsherreds “Vision for to kyststier” blandt 10 kystnære projekter

Et bredt flertal vedtog i slutningen af sidste år en forsøgsordning, der skal fremme udviklingen af kyst- og naturturismen. Regeringen har nu udpeget de 10 projekter, som kan tiltrække udenlandske turister og samtidig indpasses i kystlandskabet.

Et af projekterne er Odsherred Kommunes “Vision for to kyststier”. Projektet omfatter etablering af to stier, henholdsvis Kyststien fra Dragsholm Slot til Odden Kirke (ca. 40 km) og Fjordpromenaden fra Nykøbing Sj. til Anneberggård (ca. 1,5 km) samt information om ruten og dens steder, forbedring, overgange, bænke og udvikling af toiletfaciliteter og adgang til vand mm. Det forventes, at der skal investeres ca. 20 mio. kr. i realiseringen af projektet.

Mere om projektet her: Link til Odsherred Kommune Vision for 2 kyststier

Indkaldelse til Generalforsamling, lørdag d. 27. juni 2015

Kære medlem,

Hermed indkaldes til generalforsamling LØRDAG DEN 27. JUNI 2015, KL. 10.00
på Viggo Eriksensvej nr. 29
med efterfølgende arbejdsdag (se program nedenfor).

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens regnskabsaflæggelse
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant
På valg er: Lars Geest (kasserer)
Kurt Larsen (suppleant)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)

Resten af bestyrelsen er ikke på valg:
Ellen Harre (formand)
Jørgen Holmenlund (sekretær)
Hanne Hansen (bestyrelsesmedlem)
Hans Christian Andersen (revisor)

7. Eventuelt

Husk at stemme via fuldmagt, hvis du ikke kan deltage.

Program

Kl. 10 Generalforsamling (se ovenfor) samt fordeling af arbejdsopgaver.

Kl. 11 Arbejdsopgaver: Stien ned mod stranden udvides ved rydning af rosenbuskene, og ujævnheder i vejen udbedres. Vi opfordrer til at så mange som muligt deltager aktivt i arbejdet. Tag gerne Buskrydder med.

Efter arbejdet griller og spiser vi sammen. Medbring selv det I ønsker at grille og spise. Grundejerforeningen vil stå for drikkevarer i et begrænset omfang.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses kun spisningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk at sende din email adresse (til jorgen@holmenlund.dk), det letter papirgangen og sparer os for porto!
Har du skiftet e-mail adresse siden sidst, må du også meget gerne oplyse den nye.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i SAGT, 14. april 2015 kl. 19.00

Grundejerforeningen er medlem af interesseorganisationen SAGT, som står for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm”.

I henhold til SAGTs vedtægter § 4 stk. 6 indkaldes til

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Mandag den. 14. april 2015 kl. 19.00

Mødet afholdes: Stadionrestauranten, Sollentuna Alle 1 – 3, 2650 Hvidovre

Mere information kan findes på SAGT’s egen hjemmeside http://www.sagt-odsherred.dk/

 

SOL – Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

Sommerhusrådet – SOL

Byrådet godkendte den 27. maj 2014 et kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL). Der har ikke tidligere været et kommissorium for SOL.

Med kommissorium for SOL ønsker Byrådet at styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og landliggerne i Odsherred gennem Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. SOL nedsættes efter bestemmelser i styrelseslovens § 17, stk. 4.

Formål og opgaver

SOL har til formål at:

  • Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred
  • Udvikle oplevelser i Odsherred
  • Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og Landliggerne i Odsherred

Her er et link til Odsherreds Kommunes beskrivelse af SOL .

Referater af møderne i SOL findes via dette link til Politikerweb.

Åbent møde om sommerhusudviklingen i Odsherred

Der afholdes åbent møde om sommerhusudviklingen i Odsherred, lørdag den 28. marts 2015 kl. 9.00 til 11.30 i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig.

Invitationen er til alle interesserede sommerhusejere i Odsherred. Mere om mødet kan læses her: Invitation til åbent møde.

Mødet er arrangeret af Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere i samarbejde med Odsherred Kommune og Lokaldemokratiudvalget i Odsherred.

Indkaldelse til Generalforsamling 29. juni 2014

Kære medlem,

Hermed indkaldes til generalforsamling SØNDAG DEN 29. JUNI 2014, KL. 10.00
på Viggo Eriksensvej nr. 29
med efterfølgende arbejdsdag (se program nedenfor).

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens regnskabsaflæggelse Regnskab_2013
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant

På valg er: Ellen Harre (formand)
Jørgen Holmenlund (sekretær)
Hanne Hansen (bestyrelsesmedlem)
Hans Christian Andersen (revisor)

Resten af bestyrelsen er ikke på valg:

Lars Geest (kasserer)
Kurt Larsen (suppleant)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)

7. Eventuelt

Husk at stemme via fuldmagt, hvis du ikke kan deltage.

Program

Kl. 10 Generalforsamling (se ovenfor) samt fordeling af arbejdsopgaver.

Kl. 11 Arbejdsopgaver: Stien ned mod stranden udvides ved rydning af rosenbuskene, og ujævnheder i vejen udbedres. Vi opfordrer til at så mange som muligt deltager aktivt i arbejdet.

Efter arbejdet griller og spiser vi sammen. Medbring selv det I ønsker at grille og spise. Grundejerforeningen vil stå for drikkevarer i et begrænset omfang.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses kun spisningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk at sende din email adresse (til jorgen@holmenlund.dk), det letter papirgangen og sparer os for porto!